Loading color scheme

IDEARI

Carisma de la Consolació

 
  • Horari Escolar
  • Dilluns - Divendres9:00 - 13:00 / 15:00 - 17:00
CLASSES INNOVADORES
SOM UNA GRAN FAMÍLIA
PLURILINGÜE I INTERCULTURAL
METODOLOGIES ACTIVES

Principalment des de l’Aprenentatge Cooperatiu.

Amb l’Aprenentatge Cooperatiu volem que els alumnes treballen junts per millorar el seu rendiment individual.

Potenciem les Estratègies del Pensament perquè siguen conscients del procés d’aprenentatge.

Busquem la significativitat de l’aprenentatge. Treballem de manera globalitzada i interdisciplinar. Fomentem el treball des de les Intel·ligències Múltiples.

Intel·ligència Emocional, com element important dins de l’educació dels alumnes.

Mediació Escolar, per ensenyar a l’alumnat a resoldre conflictes des d’una actitud mediadora.

Tracte personalitzat
Atenció a la diversitat
Plurilingüisme
Bona convivència
Acompanyament i proximitat
Sòlids valors

 

    

Programa d'educació plurilingüe i intercultural

 

  • Castellà: 52% - 11h
  • Valencià: 37% - 8h
  • Anglés: 11% - 2h
  • Inici del procés lectoescriptor en Castellà

 

  • Castellà: 38% - Lengua / Matemàtiques / Religió
  • Valencià: 40% - EF / CS / CN / Llengua
  • Anglés: 22% - Música / Plàstica